"Yeşil Mutabakat Türkiye'yi etkiler"

CHP’li Çetin Osman Budak, Avrupa Birliği’nin yeni büyüme stratejisi olarak kabul ettiği Yeşil Mutabakat’ın Türkiye’yi de etkileyeceğini söyledi. Konuya ilişkin meclis araştırması istediklerini dile getiren Budak, “Bu durum kısa sürede AB’yle olan tüm ilişkilerimizde etkisini gösterecektir” dedi

"Yeşil Mutabakat Türkiye'yi etkiler"
13 Ocak 2021 - 11:20

  Budak ve 21 CHP milletvekilinin imzaladığı araştırma önergesinin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:
  “Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını,  Avrupa Komisyonunun 11 Aralık 2019’da ortaya koyduğu Avrupa Yeşil Mutabakat (European Green Deal) hedeflerinin ne kadar kritik ve acil olduğunu AB ülkeleri için belirginleştirmiştir. AB’nin yeni büyüme stratejisini ve yol haritasını oluşturan ve Avrupa’yı 2050'ye kadar karbon salınımlarını sıfıra indirerek iklime zarar vermeyen bir kıtaya dönüştürmeyi hedefleyen Yeşil Mutabakat,  AB’nin yeni büyüme stratejisi niteliğindedir.
Mutabakat temel olarak, emisyonları azaltırken iş imkanları yaratma ve yaşam kalitesini yükseltme amacını taşımaktadır. Tanımlanan hedefler kapsamında bu büyüme stratejisi; temiz enerji, sürdürülebilir sanayi, inşaat ve renovasyon, tarım, kirliliğin ortadan kaldırılması, sürdürülebilir hareketlilik ve biyoçeşitlilik olmak üzere 7 politika alanı altında kurgulanmıştır.
AB, Covid-19 krizinin hızlandırdığı bir değişim ve dönüşüm sürecine uyum sağlamayı hedeflerken, Yeşil Mutabakat, AB’nin iklim değişikliği ile mücadele ve ekonomik büyüme perspektifiyle 2050 yılına yönelik stratejik vizyonunu ortaya koymaktadır.
Yakın bir süreçte bu değişim dalgasının tüm dünyaya yayılacağının sinyallerini; farklı coğrafyalardan pek çok kamu kuruluşunun, özel şirketin ve sivil toplum örgütünün, iş dünyası birliğinin ve uluslararası kurumun hali hazırda Mutabakat’a uyum sağlama yollarını tartışmasından görmek mümkündür.
Öte yandan Yeşil Mutabakat, AB’nin yakın bir dönemde ticari ilişkilerinde yeni kural ve yaptırım mekanizmaları getireceğine işaret etmektedir. Birliğin dış ticaret, uluslararası yatırım ve finansman politikalarında büyük değişiklikler öngören eylem planı hayata geçtiğinde, özellikle AB ile dış ticareti yüksek olan Türkiye gibi ülkeler açısından önemli sonuçlar doğacaktır.
Türkiye’nin de AB ile iş birliğine devam edebilmesi için Mutabakat kapsamında en fazla değişim ve dönüşüm geçirmesi beklenen tarım, elektronik, ambalaj, plastik, tekstil ve inşaat (ve inşaata girdi sağlayan imalat kolları) gibi sektörlerde oluşturulacak standartlara uyum için nasıl bir yol haritası izleyeceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla, AB’nin kabul ettiği Yeşil Mutabakat’ın Türkiye  - AB arasındaki ticari ilişkilere etkilerini araştırmak ve Türkiye’nin AB ile uyumlu yeşil dönüşüm stratejisini belirlemek amacıyla Anayasanın 98’inci ve İçtüzüğün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması konusunda gereğini arz ve teklif ederiz.”

  Haber Merkezi

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum