Mustafa Ece

Mustafa Ece


ÜNİVERSİTE ve STK'LARIN ÜLKEYE KATKISI NASIL OLABİLİR

11 Ocak 2021 - 05:30

Yüce Yaratıcı, insana düşünebilme kabiliyeti vermiş ve bu kabiliyeti kullanarak kendi hayatını ve dünya’yı şekillendirme özgürlüğü tanımıştır. Bugün kendi hayatımızı ve dünya’yışekillendirirken bilimi kutsadığımızı fark etmeliyiz. Oysa bilim zamana göre ve olaylara bakış açısına göre insanların zihninde değişebilir. Mesela, bugün yerçekimi olarak algıladığımız kural yarın havanın baskısı olarak ifade edilirse olay aynıyken ifade şekilleri ile birlikte olaya bakış açımız değişmiş olur. Bu farklı bakış güzelce süslendiği zamanda bilimin bir önceki görüşünün yanlış ikinci görüşünün ne kadar doğru olduğu anlatılabilir. Bilimi değişmez bir kaideymiş gibi kutsamadan ve bulunduğumuz zamanı anlamada bilimin önemini inkar etmeden insanın insanca yaşamasının ana kaideleri üzerinde hayatı şekillendirmemiz gerekmektedir.

Bilim yuvası olarak değerlendirdiğimiz üniversitelerimizin,ülkemizin içinde bulunduğu şartları iyileştirmek, gelişmesine katkıda bulunmak ve yeni yeni buluşlarla dünyada Türkiye'nin daha müstesna bir yerde olmasını sağlamak asıl vazifelerindendir. Bütün bunları yapmak için çaba sarf etmiyorlarsa ülkemizdeki üniversiteler vazifesini yapmıyor demektir.

Bu hususta ülkemize katkıda bulunması gereken, dernekler vevakıflar gibi gönüllü kuruluşlarımız da vardır. Diyebilirsiniz ki bu gönüllü kuruluşlar bu katkıyı nasıl yapacaklar. Öncelikle bulundukları il ve ilçelerin içerisinde bulunduğu mimari,kültürel, eğitim, tarım, ziraat, turizm vel hasılı akla gelen toplumsal yaşayışımızın içerisindeki aksaklıkları görüpbunların toplumun içerisinden birileri olarak çözümlerini projelendirerek yerel makamlara iletmek suretiyle uygulanabilir ve toplumun işleyişini rahatlatacak aynı zamanda huzurunu ve ekonomisini geliştirecek çözümler üretebilirler.

Böylece bu sivil toplum kuruluşları siyasete müdahale etme çabasından, bürokraside yer kapma çabasından veya ülkenin faydasına olmayıp kendilerini protokolde boy gösterebilme çabalarından arındırıp toplumsal faydaya gerçek manada katkıda bulunmak bu sivil toplum kuruluşlarının vazifelerinden olduğunu hatırlamaları gerekir.

Böylece göstermelik sivil toplum anlayışından kurtulup gerçek manada ülke faydasına düşünen, emek harcayan ve neticede faydalı işlerin üretildiği merkezler haline dönmelidir. Ülkenin gelişmesinde payımızın olması gerektiğini hissediyorsak hem sivil toplum kuruluşlarımızın hem de üniversitelerimizinkendilerine gerçek manada çeki düzen vermeleri gerektiğini hatırlamalıyız. Bu bağlamda ülke katkısına faydası olsun düşüncesiyle üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları birlikte projeler üreterek toplumun huzuruna, mutluluğuna,ekonomisine katkıda bulunabilecekleri ortadadır. Bunun için gerekli olan, bunu anlayıp bu noktada gayret sarf edecek sivil toplum liderleri ve üniversite yöneticileri iş başında olmaları şarttır. Aksi takdirde iş yapıyormuş gibi olan üniversiteler vebir müddet sonra devleti ele geçirmeye çalışan sivil toplum kuruluşları haline dönüşmekten başka bir işe yaramayacaklardır.

Bu toplumun faydası için, geleceği için, insanları için,ekonomik ve sosyal huzuru için düşünüp projeler üreten vedevlete katkıda bulunan insan ve kuruluşlara ne kadar ihtiyaç var daha iyi anlayabiliyoruz.

YORUMLAR

  • 0 Yorum