Mustafa Ece

Mustafa Ece


KAOS ORTAMINDAN DÜNYA DEVLİĞİNE NASIL GİDİLİR?

17 Mayıs 2020 - 20:23

Anlaşılan Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle dünya eskisi gibi olmayacak. Tüm dünyada bir
korku imparatorluğu kurulmaya çalışıldığı hissi yaygınlaşmaktadır. Adeta bunun için DSÖ, korona virüs
vaka sayılarının arttığını ve bu virüsten ölüm olaylarının çokluğunu ispat etmek için arada bir yeni
söylemler geliştirip, yeni kriterler getirdiği göze çarpmaktadır. İMF, DSÖ ve arkalarındaki şeytani akıl
dünyayı kendi istedikleri kıvama getirebilmek için her hamleyi denedikleri söylenebilir.
Bu şeytani aklın hesaplarının tutmaması mümkün mü diye soruyorlar. İnanın mümkün ve tüm
dünyayı da şeytani akla köle olmaktan kurtarabilmekte mümkün. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın
ilkesinden yola çıkan ecdadın torunları olarak dünyanın öbür ucundaki vatandaşlarımıza tahliye
operasyonlarıyla uzatılan yardım eli tüm dünya tarafından gıptayla izlenmektedir. Türkiye’nin
vatandaşları için yaptığı kurtarma operasyonları, dünya halklarının nezdinde aslında kendi
devletlerinin gözünde bir hiç olduklarını göstermiştir. İnsan için maddi beklenti gütmeden yapılan
iyiliklerin şeytani aklın planını bozan bir etkisi vardır.
Bitki, hayvan ve insan dâhil genetiğiyle oynayarak Yaratıcının yarattığı formun çok uzun süreyle
kendiliğinden değişmesine müsaade etmeyen şeytani akıl, kısa sürede ve kendi istediği şekilde
değiştirmek suretiyle kendince kontrol edilebilir bir dünya hedefini oluşturmak istemektedir.
Dünyada deve katliamıyla başlayan hayvan öldürülmelerini meşrulaştırmak için hayvanların hava
kirliliği ve küresel ısınma yaptığı yalanını atarak dünyanın dengesini bozacak hamleler yapacak
gözüküyorlar. Şeytani aklın gazına gelmeden hayvancılığa ve tarıma ne kadar önem vermemiz
gerektiği böylece anlaşılmış olmaktadır. Daha öncelerde de dediğimiz gibi devletin elindeki ekilebilir
alanlar dâhil ekilebilir tüm toprağın üretime açılması gerekmektedir. Lakin Türkiye’nin dikkat etmesi
gereken husus ise bu ekilebilir alanların büyük birkaç şirkete tekelleştirmeden halkın kullanımına
açılması gerekmektedir.
Daha önce ifade ettiğimiz ve gerekli mercilere ulaştırdığımız ‘’ İhracat Garantili İmalat Sektörü’’
devreye sokularak tüm dünyaya yaygın ihracat yapma şansımızın varlığını ortaya koymuştuk. İki
Profesör kardeşimle yaptığımız bu çalışma Türkiye’yi ekonomide dünya devi yapacak bir proje
taslağıdır. İletilmesi gereken yerlere de ilettiğimiz bu gibi yatırımların tekelleşmeden Anadolu halkının
üzerinden şekillendirilmesi asıl olmalıdır. Biraz organizasyon zorluğu varsada ekonominin
tekelleşmesinin sakıncasını şu an dünya yaşamaktadır. Para gücünü eline alan şeytani akıl dünyayla
adeta oynamaktadır. O halde ekonominin tekelleşmesine öncülük etmek yerine zenginliği halkın
tabanına yayarak ekonomik darbelerin önüne geçebiliriz. Tekelleşmeye karşı uygulama aynı zamanda
dünya ülkelerine de örnek olacaktır.
Bu süreçte Türkiye’nin acil yapması gerektiğini düşündüğüm bir başka hamlede şudur. Tüm dünyadaki
bilimsel, teknik ve teknolojik alanlarda çalışan ama kendini satmamış ve bu ülke için her şeyi yapacak
insanlarımızı, şartları hazırlayıp ülkeye çağırmaktır. Böylece kısa sürede dünya devi olan bir Türkiye
olmak mümkün olduğu gibi tüm insanlığın önündeki felaketlerinde önüne geçebiliriz. Yeni süper güç
olmanın formüllerini keşfedip uygularsak, hem insanımızı hem de insanlığı kurtarmamız mümkün
olacaktır. Bunun için seferberlik gerekirse, millete doğru anlatıldığında halkın ekser çoğunluğu gönüllü
olarak destek vereceğinden eminim.

YORUMLAR

  • 0 Yorum