Aynur Güneş

Aynur Güneş


İki Cihanda Saadet

30 Ekim 2020 - 01:00

Muhammed aleyhisselamı örnek alanlar, Onun sünnet-i seniyyesine tabi olanlar, insanüstü güzelliklerle melekleşmeye doğru yükselirler.
Rabbimize hamd olsun; âlemlere rahmet olarak gönderilen, yaratılmışların en şereflisi ve üstünü Sevgili Peygamberimizin Mevlid kandilini idrak ettik. Yüce Rabbimiz bir gün meleklerine buyurdu ki: “Onu ben terbiye edeceğim. Onun terbiyesi bana aittir.”
Muhammed aleyhisselam, bütün insanlara en güzel örnektir. El Ahzab Suresi 21. ayeti kerimede meâlen: “Resulullah’ta sizin için güzel örnekler vardır” buyuruluyor.
El-Kâlem Suresi 4. ayeti kerimede ise meâlen: “Muhakkak ki sen ey habibim yüksek bir ahlâk üzeresin” hitab-ı ilâhisi, Onun nasıl terbiye olunduğunu bizlere bildirmektedir.
Onu örnek alanlar, Onun gibi yaşamaya çalışanlar, Onun sünnet-i seniyyesine tabi olanlar, insanüstü güzelliklerle melekleşmeye doğru yükselirler.
O mübarek zatın ümmetinden olma şerefine kavuştuğumuz için ne kadar sevinsek, ne kadar hamd etsek yine de azdır.
Büyük İslâm âlimlerinden Kadı İyad hazretleri buyuruyor ki:
“İki şey bana o kadar şeref bahşediyor ki, tarif edemem. Bu iki şeye kavuştuğum için kendimi o kadar yükseklerde hissediyorum, sanki yıldızlar ayağımın altında gibidir.
Bunların birincisi; Rabbimin bana hitap etmesidir. Kur’an-ı kerimde insanlara hitâp iki türlüdür. Umumu ilgilendiren meselelerde; Ey insanlar veya Ey Âdemoğulları… şeklindedir. Yalnız mü’minleri ilgilendiren kısımlarda ise; Ey iman edenler… tarzındadır. İkisinde de Rabbimin muhatabı olma şerefine ben de kavuşuyorum.
Beni yücelten ikinci sebep de, o büyük şahsiyetin ümmetinden olmamdır…”
Rabbimiz o mübarek zatı çok sevdiği için onun sevdiği ümmetini de çok seviyor. Bunu bilen birçok Peygamber Onun ümmetinden olmayı temenni etmişlerdir.
Resulullah aleyhisselâm, güzel ahlâk ve edep timsâli oldukları gibi, güzel ahlâk sahibi olanları da methetmişlerdir.
Meselâ bir hadis-i şerifte: “Sizden en çok sevdiğim kişi ve kıyâmet günü bana en yakın olanınız, ahlâkı en güzel olanınızdır” buyuruldu.
Bazıları diyorlar ki: İnsanın nasıl boyu, şekli değiştirilemiyorsa, huyu da değiştirilemez. “Can çıkar, huy çıkmaz” demişler. “Sütle gelen, kefenle çıkar” sözleri bunu teyid ediyor. Fakat yanlıştır! Huy değiştirilemeseydi; hadis-i şerifte “Huylarınızı güzelleştiriniz” tavsiyesi yapılmazdı. Dinimizde hiç kimseye gücünün yetmediği şeyler emrolunmamıştır.
Şahin kuşları, av köpekleri eğitildikten sonra eski huylarını nasıl bırakıyor, sahiplerine sadâkatle hizmet ediyorlarsa, insanlar bunu daha rahat yapabilir… Akıllı olan, güzel ahlâkın, insanı iki cihanda da saâdete erdireceğini çok iyi bilir…

Bu yazı 10037 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum