"Verilen zam vergi yoluyla geri alınmamalı"

“Verilen zam vergi yoluyla geri alınmamalı”

"Verilen zam vergi yoluyla geri alınmamalı"
09 Ocak 2020 - 01:00

Memur Sen Antalya İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban, Kamu görevlilerine verilen zammın vergi yoluyla geri tahsil edilmemesi gerektiğini söyledi. Eğitimin bir bütün olarak algılanması ve eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü ve taleplerinin eğitim politikasının ilk sırasına konulması gerektiğini belirten Çoban, emeğin karşılığı ödenmeden başarı beklemenin olmayacak duaya amin demek olduğunu aktardı.

ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR VAR

Çoban, “Ek ders esaslarındaki adaletsizliklerin giderilmesi, ek ders ücretlerinin artırılması, başta hizmetli, memur, şefler olmak üzere, genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfı personelinin mali ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılması, akademik özgürlüğün, hukuka bağlılığın ve çalışma barışının esası için üniversitelerde rektörlerin yetkilerinin sınırlandırılması, idari iş ve tasarruflarının denetlenmesi, idari personele üniversitelerarası merkezî tayin hakkı verilmesi,  muvafakat keyfîliğinin kader olmaması; idari personele, akademik personele tanınan geliştirme ödeneği ve yükseköğretim tazminatı başta olmak üzere, bazı özlük ve mali hakların verilmesi gerekmektedir. Eğitim bir bütündür. Eğitim çalışanlarının sorunları çözüme kavuşturulmadan, eğitime katkılarının, emeklerinin karşılığı ödenmeden başarı beklemek olmayacak duaya amin demektir. Bu nedenle, eğitim çalışanlarının memnuniyeti, temel sorunlarının çözümü ve talepleri eğitim politikasının ilk sırasına konulmalıdır” dedi.

‘İZZETİ KUŞANDIK, ZİLLETE İMZA ATMADIK’

2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde belirlenen hedeflerin artık somut eylem adımlarına dönüşmesi gerektiğini dile getiren Mustafa Çoban, eğitim çalışanlarının ve eğitim sisteminin sorunlarının palyatif tedbirlerle, zülfüyâre dokunmayan kararlarla çözülemeyecek kadar derin olduğunu, sürdürülebilir politikaların, eğitimin paydaşlarıyla istişare edilmesiyle mümkün olduğunu dile getirdi. Her platformu, eğitim çalışanlarının sorunlarının konuşulduğu, çözümün tartışıldığı, önerilerin görüşüldüğü mekânlar hâline getirdiklerini belirten Başkan Çoban sözlerini şöyle sürdürdü:  “Son toplu sözleşmede izzeti kuşandık, zillete imza atmadık. Tekliflerimiz rasyonel, makul ve makbul tekliflerdi. Ancak, Kamu İşveren Heyeti’nin gerçekleri görmemekteki ısrarı, sürecin mutabakatsızlıkla sonuçlanmasına; hakem kurulunun hakkaniyete aykırı karar vermesi, haklarının iyileştirilmesini bekleyen kamu görevlilerinin hayal kırıklığına uğramasına neden olmuştur. Gelinen nokta, toplu sözleşme düzeninin ve sendikal mevzuatın değişmesi gerektiğini ortaya koymuştur. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu düzeltilmedikçe hakça pazarlık mümkün değildir. 4688 sayılı Kanun da toplu sözleşme masası da adil bir şekilde yeniden düzenlenmeli, sendikal hayat üzerindeki yasaklar kaldırılmalıdır. Bunun için elimizden gelen çabayı göstereceğiz”

HABER MERKEZİ

YORUMLAR

  • 0 Yorum