logo

ÜZÜCÜ TABLO

B sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Oktay Omaç, alınan tüm önlemlere rağmen dünya genelinde ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan iş kazalarının meydana geldiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) resmi istatistik ofisi Eurostat ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilerine göre Türkiye’nin, Avrupa’da iş kazalarında en fazla insanın hayatını kaybettiği ülke konumunda bulunduğunu hatırlatan Oktay Omaç, “İş kazalarının büyük bölümü insan hatası kaynaklı.  Güvenlik önlemlerinin alınması ve yasal tedbirler çok önemli ancak ilk sırada eğitim var. İş kazalarını sadece düzenlemelerle önlememiz mümkün değil” dedi.

2012 yılında yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iş kazaları hakkında kapsamlı bir düzenleme getirildiğini hatırlatan Oktay Omaç, “Bununla birlikte şantiyelerde İSG uzmanları vasıtasıyla kazaları önlemeye yönelik eğitim çalışmaları da devreye girmiştir. Ancak

maalesef iş kazalarında önemli bir azalmanın olmaması, ölüm ve ciddi yaralanma ile sonuçlanan kazaların devam etmesi, uygulanan kanun ve düzenlemelerin, şantiyede alınan tedbirlerin yeterli olamadığını göstermektedir. Bu doğrultuda, uygulanan yasal tedbirlerin ötesinde daha kapsamlı teorik ve pratik eğitimlerle, sektörde yer alan tüm tarafları kapsayacak şekilde farkındalık artırıcı uygulamalara geçilmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin meslek içine yayılması ve bu konudaki bilinç düzeyinin, işverenler ve çalışanlarla sınırlı kalmayıp sektöre hizmet veren tüm taraflar ve çalışan ailelerini de içerecek biçimde artırılması sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

İnşaat sektöründe meydana gelen kazaların ilk sırasında “yüksekten düşme” vakalarının yer aldığını belirten Omaç, malzeme düşmesi ve malzeme sıçramasının ise çok yaşanan diğer kazalar olduğunu söyledi.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda işverenlere büyük görev düştüğünü söyleyen B sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Oktay Omaç, “6331 Sayılı Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu, bünyesinde sadece bir çalışanı dahi olsa tüm işverenleri ilgilendiriyor, işverene birçok yükümlülük getiriyor ve ağır cezai yaptırımlar öngörüyor. Yapılan yasal düzenlemelerle, aralarında inşaat ve yalıtım sektörünün de bulunduğu 40 meslekte yeterlilik belgesi olmayanların, ayrıca tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların mutlaka belge sahibi olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Oktay Omaç, iş sağlığı ve güvenliği açısından örnek bir uygulamada olması gerekenleri şöyle sıraladı: “İş yerinde iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri bulunmalı, iş yerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulmalı, iş yerlerinde risk değerlendirmesi yapılmış ve güncelleniyor olmalı, çalışanlar işe başlamadan önce sağlık taramasından geçmeli, tehlikeli ve çok   tehlikeli sınıfta yer alan çatı işlerinde çalışacaklar yaptıkları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu almalı, iş yerleri acil durumlara karşı hazırlık koruma ve pasif emniyet tedbirleri alınmalı, çalışanların işlerine uygun emniyet donanımları bulunmalı, acil durum planı hazırlanmalı, çalışan alanlarda aktif kişisel uygun emniyet donanımları bulunmalı.”

Mehmet ÖZCAN

Share
#

SENDE YORUM YAZ