Süngü altını çizmişti

Antalya Elektronikçiler Odası Başkanı Metin Süngü, pazara girişe yönelik dijital faaliyetlerin Ticaret Bakanlığınca destekleneceğini açıkladı.

Süngü altını çizmişti
03 Haziran 2020 - 08:00

Elektronikçiler Odası Başkanı Süngü, geçtiğimiz Ocak ayında Hilal’e yaptığı açıklamalarda 2020’nin yıl e-ticarette rekor yılı olabileceğini, esnafın e-ticaret alanında desteklenmesi gerektiğini söylemişti. Başkan Süngü’nün yaptığı açıklamalar geçtiğimiz hafta karşılık buldu ve Ticaret Bakanlığı, sınai veya ticari faaliyette bulunan şirketlerle iş birliği kuruluşlarının pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerini destekleyeceğini duyurdu.

Desteklemenin detayları
Destekleme hakkında bilgi veren Süngü, “Kararda iş birliği kuruluşları olarak TİM, TOBB, DEİK, ihracatçı birlikleri, ticaret/sanayi odaları, OSB’ler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri/ kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendikalarıyla imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri sayılıyor. Cumhurbaşkanlığı kararına göre, şirketlerin Genelgede düzenlenen şartları haiz ve Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderler yüzde 60 oranında ve e–ticaret sitesi başına yıllık 8 bin liraya kadar desteklenecek. Bu tutar, her takvim yılı başında güncellenecek. Şirketler, birinci fıkrada belirtilen destekten en fazla üç e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla iki yıl süresince yararlanabilecek. Bu destekler, 31 Aralık 2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek üyelik giderleri için yüzde 80 olarak uygulanacak. Bakanlık, şirketlerin/iş birliği kuruluşlarının faaliyetlerini değerlendirecek. Şirketlerin/iş birliği kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetlerin kararın amaç ve hükümlerine uygun bulunmaması veya usulüne uygun ve onaylanan şekilde yürütülmediğinin tespit edilmesi durumunda şirketin/iş birliği kuruluşunun ilgili destek başvurusu değerlendirmeye alınmayacak” açıklamasında bulundu.

Ne demişti?
Süngü, 2020 başında gazetemize yaptığı açıklamalarda 2019‘da e-ticaret işlemlerinin 185 milyar lirayı aştığını ve bu yıl hedefin 213 milyar olduğunu hatırlatmıştı. İnternet üzerinden alışveriş oranının yüzde 35'e çıkmasını beklediklerini söyleyen Süngü, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü pazar büyüklüğünün bu yıl sonunda 22 milyar dolara yükseleceği tahmin edildiğini aktarmıştı. Süngü, “Esnaflarımız 2020’ye sıkıntılı bir başlangıç yaptı. Ancak ekonomik olarak sıkıntı çeken esnaflarımızın diğer taraftan çağa ayak uydurması da gerekiyor. Bu nedenle rekor iş hacminin beklendiği e-ticaret platformlarında esnaflarımızın daha etkin yer alması gerekiyor. Bu nedenle internet konusunda esnaflarımıza yönelik bir destek paketinin hayata geçirilmesinde büyük fayda bulunmakta” açıklamalarında bulunmuştu.

Mehmet ÖZCAN

YORUMLAR

  • 0 Yorum