'Plansız ticaret önlenmeli'

Şehir Plancıları Odası Antalya Şube Başkanı Dr. Ebru Manavoğlu, Antalya’nın önceliklerini sıralarken “Özellikle kamusal alanların ticarete dönüştürülmesiyle oluşturulan plansız ticaretin oluşturulması önlenmelidir” dedi.

'Plansız ticaret önlenmeli'
15 Ekim 2020 - 07:00

 
 
DOĞRU STRATEJİLER ÖNEMLİ
ŞPO Şube Başkanı Manavoğlu, “İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde kentimizdeki planlamayı her ölçekte tekrar düşünmeye, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent olma yolunda kentimiz için öncelikleri belirlemeye ve gelecek için kararlar almaya ihtiyaç bulunmaktadır. Antalya’nın sürdürülebilir gelişimini sağlamak birçok noktada doğru stratejilerin hayata geçirilmesi ile mümkündür” şeklinde konuştu.
 
KENTSEL KİMLİK YAŞATILMALI
Antalya’nın geleceği için maddeleri sıralayan Başkan Ebru Manavoğlu, “Antalya kentinin vizyon ve stratejilerinin değişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden belirlenmesi gerekmektedir. Güvenli bir ulaşım sistemi ve trafik yapısı oluşturulmalıdır. Yerel değerlerin sürdürülebilirliği sağlanmalı, kent kültürü ve kentsel kimlik yaşatılmalı geliştirilmelidir” açıklamasında bulundu.
 
ÇEVREYE DUYARLI OLUNMALI
Manavoğlu ayrıca, “Kentsel yaşam kalitesinin en önemli göstergesi yeşil alan varlığını ve kalitesini arttırmaktır. Nüfus yoğunluğunu arttırıcı plan değişiklikleri ve revizyonları yapılmamalıdır. Akıllı kent uygulamaları yaygınlaştırılmalı, Antalya bilgi teknolojileri altyapısı geliştirilmelidir. Çevreye duyarlı planlama yaklaşımı geliştirilmelidir. Kent estetiğini iyileştirici çalışmalar yapmak gerekmektedir” dedi.
 
Yalçın KÜÇÜK

YORUMLAR

  • 0 Yorum