logo

Güzellik mağduru olmayın!

Yolda yürürken önünüzü kesiyorlar, bazı ürünleri anlatıp cilt bakım ya da güzellik salonlarına davet ediyorlar. Burada ücretsiz bazı uygulamalar yapılacağı aktarılıp bazı belgeleri imzalamanız isteniyor.

İşte tam da bu noktada Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz özellikle bayan tüketicileri uyarıyor. “İmza atarken iki kere düşünün ve metni tam olarak okuyun” diyen Gündüz, imzalatılan sözde bilgilendirme ya da sözleşme formunun altına bir de senet gizlendiğini söyledi.

FORMUN ALTINA SENET GİZLENİYOR

Oldukça indirimli, taksitli kampanyanın cazibesine daha fazla dayanamayan bayanların attıkları imzanın ileride kendilerine kabus gibi çökeceğinden haberleri olmadığını aktaran Neşet Gündüz, “Sözleşmenin ya da bilgilendirme formunda bir de gizlenmiş senet gizliyorlar. Aradan bir süre geçtikten sonra telefonunuz çalıyor ve hiçbir şekilde hizmet almadığınız bir yere bir anda borçlu çıkabiliyorsunuz. Senetlerinizin ödenmediği için icralık olduğunuzu öğrendiğinizde başınızdan aşağı kaynar sular dökülmüş gibi oluyor” şeklinde konuştu.

HACİZ YA DA HESAPLARA BLOKE TEHLİKESİ

Tüketicinin ilgili yerden hizmet almadığınızı anlatmaya çalışsa dahi başarılı olamadığını ve ardından akrabaların borçla ilgili aranmaya başlandığını belirten Tüketici Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, “Susmayan telefonlar da maaşınıza haciz işlemi gerçekleştirileceği dahi tüketiciye bildiriliyor. Hatta ve hatta banka hesaplarına dahi bloke konulması ile tüketici karşı karşıya kalabiliyor” ifadelerini kullandı.

BUNA KAMBİYO SENEDİ DENİLİYOR

Tüketicilerin bu tip durumlarda ilk iş olarak ilgili borca itiraz etmeleri gerektiğinin altını çizen Başkan Gündüz, “Sözleşmeye iliştirilen senede kambiyo senedi diyoruz. Uygulamada bu tür haksız kazanç elde etmek amacı ile bilgilendirme yapılmaksızın veya yanlış bilgilendirme ile tüketiciye imzalattırılan belgenin sahifesinin genelde alt kısmında, imza attırılan kısımda bulunan kambiyo senedi eğer Türk Ticaret Kanununda yer alan şekil şartlarını sağlıyor ise geçerlidir. Bu şartlar; emre muharrer senet veya bono kelimesi, kayıtsız şartsız ödeme taahhüdü, belirli bir bedel ödemeyi taahhüt etmesi, kime ya da kimin emrine ödenecekse onun ad ve soyadı veya unvanı, muhatabın adı ve soyadı veya unvanı ve adresi, tanzim tarihi ve keşidecinin imzasıdır. Bu sıkı şekil şartlarını taşıyan bir metin kambiyo senedi niteliğindedir ve geçerlidir” açıklamasında bulundu.

HANGİ HALDE SENET GEÇERLİ DEĞİL?

Senedin geçerli olmasına geçerli olduğunu ve sözlerine “Ancak” diyerek devam eden Başkan Neşet Gündüz şunları söyledi: “6502 sayılı TKHK, tüketiciyi korumak için kambiyo senetlerine özel bir hüküm getirmiştir. TKHK 4/5.fıkrası gereğince tüketici işlemleri sebebi ile verilmiş olan kıymetli evrak niteliğindeki senetlerin nama yazılı olarak ve her bir taksit için ayrı ayrı olacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kıymetli evrak tüketici açısından geçerli değildir. Burada dikkat edilecek husus TKHK 4/5.fıkrasına aykırı düzenlenen kıymetli evrakın tamamen geçersiz olmayıp, sadece tüketici açısından geçersiz olmasıdır. Bu sebeple tüketici dışındakilerin bu geçersizliği ileri sürme hakkı yoktur.”

MAĞDUR TÜKETİCİ NE YAPMALI?

Alınmayan hizmet karşılığında imzalatılan senetler sonrasında tüketicinin maaşına haciz ya da hesaplarına bloke konulması durumunda neler yapılacağı hakkında da bilgiler aktaran Başkan Gündüz mağdur olan tüketicilerin yapması gerekenleri ise şöyle sıraladı: “Bu durumda tüketicinin başvurabileceği iki yol vardır. İlki kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda, borca veya imzaya itiraz etmek isteyen borçlunun beş gün içerisinde icra mahkemesinde itiraz etme hakkı vardır. Yukarıda anlatılan mağduriyeti yaşayan senet borçlusunun itirazı bu durumda borca itiraz olacaktır. Borca itiraz icra takibini durdurmaz, sadece satışı engeller. Ancak icra mahkemesi ihtiyati tedbir niteliğinde icra takibininin geçici olarak durdurulmasına karar verebilir. Borca itiraz müessesesinden yararlanabilmek için itiraz eden borçlunun elinde resmi belge yahut imzası alacaklı tarafından ikrar edilmiş bir belge bulunması zorunludur. Aksi takdirde itiraz reddedilecektir. Güzellik merkezlerinin tuzağına düşen tüketicilerin elinde ise belirtilen belgelerden bulunma ihtimali düşük olduğundan muhtemelen bu yola başvurmaları netice vermeyecektir. Borçlunun başvurabileceği diğer yol menfi tespit veya istirdat davasıdır. Görevli mahkeme esas hakkında görevli olan mahkemedir. Bu davaların özü, genel mahkemelerde, her türlü delil ile, takip borçlusunun borçlu olmadığının tespit edilmesidir. Davacı veya borçlu bu davalarda davasını her türlü delil ile ispat edebilir. Tüketicinin dikkat etmesi gereken husus kendisine imzalatılan senedin TKHK 4/5 kapsamında tüketici açısından geçerli olup olmadığının belirlenmesidir. Eğer emre muharrer bir senet imzalatılmış ise yukarıda belirttiğimiz gibi tüketici açısından geçerli olmadığı için en güçlü argüman olacaktır. Uygulamada çoğunlukla genel emre muharrer senetler kullanıldığından bu husus davanın temelini oluşturacaktır.”

Yalçın KÜÇÜK

Share
#

SENDE YORUM YAZ