"Bütçe yeniden düzenlenmeli"

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, salgın ve ekonomik kriz koşullarında oluşturulan 2021 yılı bütçesinin yurttaşı açlığa sürüklediğini belirterek, “Bütçe, emekçilerin iş ve gelir kaybına göre yeniden düzenlenmelidir” dedi

 "Bütçe yeniden düzenlenmeli"
20 Kasım 2020 - 10:44

  Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, 2021 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Salgın ve ekonomik kriz koşullarında oluşturulan bütçenin yurttaşları açlığa ve yoksulluğa sürüklediğini ifade eden Balık, “2021 bütçesi yurttaşların eğitim, sağlık, beslenme, barınma gibi acil ihtiyaçlarını karşılamayacaktır. Bütçe giderleri 1 trilyon 346,1 milyar lira, faiz hariç giderler 1 trilyon 166,6 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 101,1 milyar lira, vergi gelirleri 922,7 milyar lira, bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörülmektedir” diye konuştu.

  “Hayata geçirilmeyen hedefler tekrarlanıyor”
  2021 yılı merkezi yönetim bütçesinin geçmişte gündeme getirilen ve bugüne kadar hiçbirinin hayata geçirilmediği hedefleri tekrarladığını kaydeden Balık, “Eğitimde reform yapılacağı, ekonomide iç ve dış dengenin sağlanacağı, refahın toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılacağı, para ve maliye politikalarının eş güdümünün sağlanacağı, sürekli ve kalıcı gelir kaynakları oluşturacağı, mali disipline önem verileceği, kamu kaynaklarının verimli kullanılacağı, sağlık sisteminin daha etkin hale getirileceği, tarımda üretim ve verimliliğin artırılacağı temennilerle dolu olduğu anlaşılmıştır” şeklinde konuştu.

  “Yoksuldan toplanıp zengine dağıtılıyor”
  Bütçenin yoksuldan toplanıp zengine dağıtılan bir anlayışla hazırlandığını dile getiren Balık, “2021 bütçesinde emekçilerin giderek ağırlaşan ekonomik sorunları görmezden gelinmektedir. Salgın öncesi ve sonrasında artan kitlesel işsizlik sorununa çözüm üretmeyen, kamuda ve özel sektörden esnek ve güvencesiz istihdamın yaygınlaştığı, işçilerin kıdem tazminatı başta olmak üzere haklarının hedefe konulduğu bir dönemde hazırlanan 2021 bütçesinin emekçiler ve ülke ekonomisine ne getireceğini AKP iktidarı açık açık söylemektedir” dedi.

  Bütçenin getireceği sorunlar
  2021 bütçesinin emekçiler ve ülke ekonomisi açısından getireceği sorunlara değinen Balık, şu ifadeleri kullandı:
  “AKP iktidarı ekonomik krizin yükünü 2021 yılı bütçesiyle yurttaşlarını sırtına yüklemektedir. Ülkemizde işçi, memur ve emeklilerin yıllık zam oranları, büyük ölçüde çarpıtılan rakamlara göre belirlenecektir. Yaşanan ekonomik krizin neticesi olarak artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon kamu emekçilerinin yaşamını ciddi bir şekilde etkileyecektir. Ülkenin kaynakları yerli ve yabancı sermayeye kaynak yaratmak için düzenlenecektir. Eriyen maaşlar, artan borçlar ve gıda artışları emekçilerin gerçek gündemi olacaktır. AKP iktidarı; Türkiye’yi içine soktuğu ekonomik krizi büyütecek ve sebep olduğu toplumsal çürümeyi artıracaktır. Emekçiler; temel besin maddelerini dahi karşılayamaz halde olacaktır. Yurttaşların gündemi art arda gelen zamlar, büyüyen vergiler, küçülen maaşlar, işsizlik, yoksulluk, enflasyon ve hayat pahalılığı olacaktır. 2021 Bütçesi; işçilere, kamu emekçilerine, çiftçilere, esnafa, öğrencilere, emeklilere, EYT’lilere kaynak ayırmaktan çok uzaktır. Kamu gelirleri içinde önemli bir yer tutan vergi gelirlerinin ana kaynağı yine ücretli emekçiler olacak. 18 yıldır büyük patronların talepleri doğrultusunda hazırlanan ‘ekonomik teşvikler’, yine patronlara vergi ve prim afları, ekonomi politikalarının vazgeçilmezi olacaktır. Bütçe kaynaklarının halkın ihtiyaçlarından çok, yandaş müteahhitlerin, yerli ve yabancı sermaye gruplarının çıkarları doğrultusunda kullanılmaya devam edilecektir.”

  Balık’tan düzenleme tavsiyeleri
  İşçi ve emekçilerin yaşadığı iş ve gelir kaybını telafi edecek şekilde bütçenin yeniden düzenlenmesi gerektiğinin altını çizen Balık, tavsiyelerini şu şekilde sıraladı:
  “Kovid-19 salgını, TL’de yaşanan değer kaybı ve satın alma gücündeki azalma dikkate alınmalı ve temel tüketim ürünlerine hiçbir şekilde zam yapılmamalıdır. Temel tüketim ürünleri üzerindeki dolaylı vergiler azaltılmalıdır. Kamu hizmetlerinden tasarruf yapılmamalı, özellikle eğitim, sağlık, aile ve çalışma bakanlığı bütçeleri en az iki kat arttırılmalıdır. Asgari ücret bir ailenin geçimini sağlayacak şekilde belirlenmeli ve tamamen vergi dışı bırakılmalıdır. En düşük emekli aylığı brüt asgari ücret tutarına yükseltilmelidir. Kamu emekçilerinin ve işçilerin ücretlerine hedeflenen enflasyon oranında değil, gerçek enflasyon ve satın alım güçlerindeki azalma dikkate alınarak zam yapılmalıdır. Sağlık hizmetleri tamamen kamusal olmalı, kamu eliyle yürütülmelidir. Özelleştirmeden vazgeçilmelidir. 3600 ek gösterge tüm kamu çalışanlarına verilecek şekilde genişletilmelidir. EYT’lilerin sorunları çözülmelidir.”

  Vildan Çalcı KARA

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum