logo

13 Ekim 2016

Polise gösterge müjdesi

Polise gösterge müjdesi

Emniyet Teşkilatı’nda çalışan polislerin haklarını savunan Emniyet-Sen, polislerin 2200 ek gösterge yerine 3600 ek göstergeden maaş alabilmeleri için başlattığı hukuk mücadelesinde Anayasa Mahkemesi’nin kararı büyük sevinç oluşturdu.

KHK’Yİ İPTAL ETTİunnamed6

Yükseköğrenimli polisler için 2200 ek gösterge belirlenmesinin Anayasa’nın başlangıç ilkelerine aykırılık teşkil etmesi ve eksik maaş ödenmesi nedeniyle Manisa 1. İdare Mahkemesinde açılan dava Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştı. AYM’nin aldığı karar hem 2200 ek göstergeye tabi olarak memuriyetlerine devam etmiş olan ve emekli olmuş olan polislerin hak kayıplarını gidermelerinin önünü açmaya yarayan, hem de 3000 ek göstergenin iptal edilmesi durumunda 3600 ek göstergenin önünü açan bir karar olarak nitelendirildi.

MAAŞ KIRPILMAYACAK

AYM’nin 3000 ek göstergeyi değil, 2200 ek gösterge rakamını öngören 1995 tarihli KHK’yi iptal ettiğini belirten Genel Başkan Faruk Sezer, “Polisler aynı işi yaptıkları jandarma personeli gibi 3600 ek göstergeye getirilseler, çalışır iken 70 TL, emeklilikte ise 460 TL’ye varan bir maddi getiriye sahip olacaklar, böylelikle polislerin maaşı emekli olduklarında yarıdan fazla oranda kesilmeyecek, bir nebze olsun iyileşme sağlanacaktır. Bu da, vatanımız için gözünü kırpmadan canını feda eden polisin, yetim ve öksüz kalan ailesinin en doğal hakkıdır” şeklinde konuştu.

Genel Başkanlığını Antalya’da hizmet veren Faruk Sezer’in yaptığı Emniyet-Sen’in Manisa’dan başlattığı polislerin ek göstergesinin 2200’den 3600’e yükseltilmesine yönelik hukuk mücadelesi Anayasa Mahkemesi’ne(AYM) taşınmıştı. Polislere 2200 ek gösterge üzerinden her ay eksik maaş ödendiğini belirten Sezer, bu durumun eşitsizlik ve adaletsizlik yarattığını öne sürerek, ek göstergelerinin 3600 yükseltilmesi için hukuk mücadelesi başlattıklarını duyurmuştu. Manisa İl Temsilcisi Polis Memuru Ahmet Yalçın tarafından Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi talebiyle açılan 3600 ek gösterge davasına bakan Manisa 1. İdare Mahkemesinin  “yükseköğrenimliler için 2200 ek gösterge” belirlenmesinin Anayasa’nın başlangıç ilkeleri ile 2., 6. ve 91. maddelerine aykırı bulmasından sonra dava Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştı.

Mahkemenin gönderme gerekçesinde; “…657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen I SAYILI CETVEL’in “VII. Emniyet Hizmetleri Sınıfı Bölümünün (e) alt bendinin (aa) fıkrasında 1. Derece kadroda bulunan “yükseköğrenimliler için 2200 ek gösterge” belirlenmesine ilişkin kısmının Anayasa’nın başlangıç ilkeleri ile 2., 6. ve 91. maddelerine aykırıdır olduğuna, Anayasa Mahkemesi’nce iptali gerekeceği düşüncesi ile 2949 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Kanun’un 28. maddesi uyarınca itiraz yoluyla incelenmek üzere Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasına, yine başvurumuzun Anayasa Mahkemesi’nce kabul edilmesinden başlayarak anılan 28. madde uyarınca beş ay süre ile Anayasa Mahkemesi’nin bu konudaki kararının beklenmesine, itiraz kararımıza dava dosyamızın onaylı bir örneğinin eklenmesine, kararımızın bir örneğinin taraflara tebliğine, 31.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir” denildi.

AYM’nin aldığı karar ise emniyet mensuplarını sevindirdi. AYM, 3000 ek göstergeyi değil, 2200 ek gösterge rakamını öngören 1995 tarihli KHK’yi iptal etti. Emniyet-Sen tarafından açılan ve yükseköğrenimli polislerin hak edebileceği 2200 ek gösterge rakamının verildiği 1995 yılı tarihli 527 sayılı KHK’nin iptali istemli E.2016/27 sayılı başvuruya istinaden Anayasa Mahkemesinde görüşülen dava ile ilgili konuşan Genel Başkan Sezer şunları söyledi: “Ek gösterge cetvelinin Emniyet Hizmetleri Sınıfı bölümünün, 29.01.2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla değiştirilmeden (3000 ek gösterge) önceki yükseköğrenimliler için öngörülen 2200 ek gösterge rakamının iptaline karar verilmesi talebini içermektedir

“Yüksek Mahkemenin gerekçesiz kararı; 1995 yılında 527 sayılı KHK ile verilen 2200 ek gösterge düzenlemesinin 16’ya 1 oyla iptal edildiği ve bu iptal kararının yürürlüğe girmesi konusunda süre belirlediği bir karardır. Bu karar, hem 2200 ek göstergeye tabi olarak memuriyetlerine devam etmiş olan ve emekli olmuş olan polislerin hak kayıplarını gidermelerinin önünü açmaya yarayan, hem de 3000 ek göstergenin iptal edilmesi durumunda 3600 ek göstergenin önünü açan bir karar olmuştur. Diğer yandan, bazı sosyal medya sayfalarında duyurulduğu gibi bugünkü AYM kararıyla 3000 ek gösterge rakamının iptal edildiği söz konusu değildir. Bu tür yanlış bilgilendirmelere karşı, bizim davamızı bizden takip etmenizi özellikle belirtmek isteriz. 3000 ek göstergenin iptaline yönelik yaptığımız başvurumuz ise Anayasa Mahkemesinde E.2016/32 sayı ile kayda girdiği ve  önümüzdeki günlerde karara bağlanacak”

Sezer ortada kazanılmış bir zafer olduğunu belirterek normal şartlarda 5 yıl gibi bir sürede Anayasa Mahkemesine gidecek davanın 6-7 gibi kısa sürede gittiğini bunun sendikanın başarısı olduğunun altını çizdi. Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlığı döneminde polislerin 2200 olan ek göstergelerinin 3000’e çıkarılacağı ve bunu parti programlarına aldıklarını kamuoyuna duyurulduğunu ancak yapılan hesaplamada, bu artışın dişe dokunur bir maddi getirisinin olmadığının ortaya çıktığını söyleyen Genel Başkan Faruk Sezer, “Sayın Davutoğlu’nun açıkladığı bu artış, çalışan ve emekli polislerde sadece 45-50 TL’lik bir artışı getirdiği görülmüştür. Polisin emsali olan  jandarma personelinden lise mezunu olanı bile 3600 ek göstergeye tabi olarak emekli olmakta ve aldığı maaşın düşme oranı sınırlı kalmakta iken; polis master de yapsa, doktora da yapsa 2200 ek gösterge rakamı üzerinden emekli edilmekte ve günümüz şartlarında emekli olduğunda maaşının yarıdan fazlası kesilmektedir. Oysa polisler aynı işi yaptıkları jandarma personeli gibi 3600 ek göstergeye getirilseler, çalışır iken 70 TL, emeklilikte ise 460 TL’ye varan bir maddi getiriye sahip olacaklar, böylelikle polislerin maaşı emekli olduklarında yarıdan fazla oranda kesilmeyecek, bir nebze olsun iyileşme sağlanacaktır. Bu da, vatanımız için gözünü kırpmadan canını feda eden polisin, yetim ve öksüz kalan ailesinin en doğal hakkıdır” şeklinde konuştu.

Murat ŞENTÜRK

Share
1007 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ