logo

Yazar: Nevzat Laleli

Nevzat Laleli
E-Posta: nevzatlaleli@gmail.com
Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

 • RÜZGÂR FIRTINA BAĞINTISI

  07 Ekim 2017 YAZARLAR

  Batılıların kendi dışında ki ülkeler ve özellikle de İslam ülkelerine yaptığı taarruz ve tecavüzlerin burada hesabını tutacak değilim. Tarih bu cinayet ve katliamların listesini tutmuş bulunmaktadır. Ama bu adamların uyanıklığına bakın ki “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır” sözüne uygun olarak kendi caniliklerini bize yıkmaya çalışmakta ve bunda da başarı sağlamaktadırlar. Nere...
 • ORTAMINI ARIYORUZ

  05 Ekim 2017 YAZARLAR

  Elbette ki örnek insanların bulunduğu Asr-ı saadeti, zamanımıza taşımak mümkün olmayabilir. Ama onlara benzeyen “davasının delisi” insanların yetiştirilmesi mesuliyeti (sorumluluğu) her halde âlimlerin ve Şeyh efendilerin boynuna borçtur. Yoksa çağımızda yetiştirmek için büyük çabalar harcadığınız ve “faiz haramdır” diye belki bin kere konuştuğunuz bir Müslüman’ın faiz müess...
 • İSLAM TAM VE MÜKEMMELDİR

  03 Ekim 2017 YAZARLAR

  Otuz üç sene de peyderpey inen ayetlerle Kur’an-ı Kerim tamamlanmış son ayetle de “Dininizi kemale erdirdim, üzerinizde ki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam’a razı oldum” (Maide suresi:3) buyuran Rabbimiz, artık dinde eksik - fazla bir şey kalmadığını beyan buyurmuştur. Bu ayetin inmesiyle, Asr-ı saadet Müslümanlarında hem bir sevinç ve hem de bir üzüntü hâsıl olm...
 • EVLENMEDE AKIL ÖNCELİĞİ

  02 Ekim 2017 YAZARLAR

  Evlilik; iki ayrı cinsin kendi kararları ile hayatlarını birleştirmeleri ve bir arada yaşamaları demektir. Çünkü ister erkek ister kadın olsun hayatlarının bütün dönemlerinde ihtiyaçlarının karşılanmasını isterler. Bu ihtiyaçlar, bizzat kendilerinden kaynaklanabildiği gibi kendi dışından kaynaklanabilir. Allah (c.c) ilk insanı yani Hazreti Âdem’i yarattı. Hz. Âdem cennette o...
 • MUTLULUK NİKÂHLA BAŞLAR

  27 Eylül 2017 YAZARLAR

  İnsan hayatının en önemli dönemi gençlik, gençliğin en önemli dönüm noktası hiç şüphesiz evlenmeye karar verebilmek ve uygun bir eş ile evlenebilmektir. Zira fıtraten (yaratılış olarak) bütün canlı varlıklar üremek ve nesillerini dünyaya getirmek isterler. Rabbimiz karşı cinsle bir araya gelebilmelerini sağlayacak, canlılarda ve özellikle insanlarda her türlü cazibe alanlarını ...
 • YUVAMIZ KURULUYOR

  22 Eylül 2017 YAZARLAR

  Bir işin yapılabilmesi, önce o şeye ait bir fikrin oluşması ile gerçekleşir. Fikirler, olaylar ve şartların oluşması esnasında doğmaktadır. Bir fikir, düşünce planından uygulamaya geçmişse eskiler buna “fikrin, kuvveden fiile çıkması” demişlerdir. Evlendirme çalışmalarımız da durup dururken ortaya çıkmadı. Önce uzun yıllar Genel Başkanlığını yürüttüğüm, Milli Gençlik Vakfınd...
 • VEDA HÜTBESİ NE SÖYLÜYOR

  20 Eylül 2017 YAZARLAR

  İslam tarihinde müstesna bir yeri bulunan, Peygamberimiz (s.a.s) “Veda hutbesi” bir rivayete göre 100.000 sahabi, bir başka rivayete göre ise 130.000 sahabinin huzurunda verilmiştir. Bir müddet sonra da sevgili Peygamberimizin irtihal (vefat) etmiştir. Nitekim hutbenin sonun da “Burada bulunanlar, bulunmayanlara aktarsınlar. Olabilir ki sonradan dinleyenler sözlerimi daha iy...
 • DİNİMİZ GÜÇLÜ TOPLUM İSTİYOR

  09 Eylül 2017 YAZARLAR

  Kaybettiğimiz güneşi bulmak demek de olan “sağlam toplumu oluşturmak” hem en kolay ve hem de çok zor bir iştir. Dinimiz, ayet ve Hadis-i Şerifler de tevhidi, vahdeti emredip dururken bu ayet ve hadisleri uygulamak imanının bir gereği olan Müslümanlar için gayet kolay bir iştir. Ancak çok zor bir iştir ki her bir Müslüman “birer buz dağı mesabesinde ki…” nefsini bir başkasını...
 • MUTFAĞIN ENFLASYONU KAÇTIR

  15 Ağustos 2017 YAZARLAR

  Dünyada yaşayan insanın ve onun oluşturduğu toplumun ekonomiden ayrılması, ekonomi ile ilgilenmemesi imkânsızdır. Her şey ekonomidir diyenlerin, insanlığını ve bununla birlikte insanı değerlerini kaybedilmesi de toplumda büyük ve onulmaz yaralar oluşturur. Çünkü insan, önüne ne çıkarsa ona saldıracak ve ne bulursa yiyecek bir sırtlan değildir. Aynı zamanda insan melekler gibi n...
 • MEDYANIN TASNİFİ

  12 Ağustos 2017 YAZARLAR

  İlim adamlarımız (Prof. Dr. Necmettin Erbakan), ilmi tarif ederken; “El ilmü tasnifün-ilim tasniftir*” demişlerdir. Fizik ve kimya formülleri bu tasnifin harfler ve rakamlarla ifadesidir. Medyanın da tasnif edilmesi onun anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Her kes kendine göre bir tasnif yapabilir. Ben medyayı; - Yazılı medya (gazeteler, dergiler, bültenler gibi) - Sesli medy...
 • MEDYA ÇOK GÜCLÜDÜR

  09 Ağustos 2017 YAZARLAR

  Medyanın gücünü anlatmaya çalıştığım yazıların sonunda bizzat yaşadığım bir olayı da nakletmem gerekir. Anlatacağım bu olayda, medyanın gücünün büyüklüğünü, medya sahibi, yazı işleri müdürü veya diğer yöneticilerinin hemen hepsinin fark ettiklerini biliyorum. 1998 – 99 yılları arasında Anakara’da bir kamu kurumu ihalesine girdim. Kamu kurumları ihale şartnamesi içinde ihaley...
 • EN BÜYÜK ALLAHTIR

  08 Ağustos 2017 YAZARLAR

  Bundan 15 -20 sene kadar önce Amerika, Apollo adında uzaya bir uzay gemisi gönderdi. Gemi bazı arızalarla kontrolü yitirdi ve dünyaya geri dönmeye başladı. Ancak geminin nereye düşeceği kestirilemiyordu. Rast gele bir yere veya bir yerleşim merkezinin üzerine düşebilirdi. Televizyonlar, gazeteler bu haberle yatıp, bu haberle kalkıyorlardı. ABD ve onun dünyada ki gücü medya bu u...